PULS 4 am Samstag, 30.10.


PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
4:45

Great News  - Early Retirement

4:45–5:05 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
5:05

New Girl  - Autoritätspersonen

5:05–5:25 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
5:25

New Girl  - Socalyalcon VI

5:25–5:45 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
5:45
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
6:10

New Girl  - San Diego

6:10–6:30 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
6:30
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
6:50
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
7:15
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
7:40

Knallerkerle

7:40–8:05 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
8:05

Knallerkerle

8:05–8:35 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
8:35

Knallerkerle

8:35–9:05 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
9:05

Rabenmütter

9:05–9:30 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
9:30

Rabenmütter

9:30–10:00 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
10:00

Rabenmütter

10:00–10:30 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
10:30

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch

10:30–11:25 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
11:25

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch

11:25–12:25 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
12:25

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch

12:25–13:20 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
14:55

Mein Schatz, unsere Familie und ich

14:55–16:30 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
16:30
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
17:00
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
17:25
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
17:50
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
18:20
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
18:50
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
19:20
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
19:45
PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
20:15

Van Helsing

20:15–22:50 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
Sa, 30.10.
22:50

S.W.A.T. - Die Spezialeinheit

22:50–1:05 Sa, 30.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
1:05

Split

1:05–2:55 So, 31.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
2:55

S.W.A.T. - Die Spezialeinheit

2:55–3:40 So, 31.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
3:40

New Girl  - Autoritätspersonen

3:40–4:00 So, 31.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
4:00

New Girl  - Socalyalcon VI

4:00–4:25 So, 31.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
4:25
PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
4:45

New Girl  - San Diego

4:45–5:15 So, 31.10.

PULS 4 Sender: PULS 4
So, 31.10.
5:15

Auf Streife

5:15–6:00 So, 31.10.