KI.KA am Dienstag, 13.04.


KI.KA Sender: KI.KA
Mo, 12.04.
21:00

Sendeschluss

21:00–6:00 Mo, 12.04.

KI.KA Sender: KI.KA
Di, 13.04.
14:10
KI.KA Sender: KI.KA
Di, 13.04.
20:10
KI.KA Sender: KI.KA
Di, 13.04.
21:00

Sendeschluss

21:00–6:00 Di, 13.04.