SAT.1 am Sonntag, 12.04.


SAT.1 Sender: SAT.1
So, 12.04.
5:20
SAT.1 Sender: SAT.1
So, 12.04.
8:00

So gesehen - Talk am Sonntag

8:00–8:20 So, 12.04.

SAT.1 Sender: SAT.1
So, 12.04.
8:20

Das Hundehotel

8:20–10:20 So, 12.04.

SAT.1 Sender: SAT.1
So, 12.04.
19:55

SAT.1 Nachrichten

19:55–20:15 So, 12.04.

SAT.1 Sender: SAT.1
So, 12.04.
22:45

Genial daneben

22:45–23:45 So, 12.04.

SAT.1 Sender: SAT.1
Mo, 13.04.
1:50

Genial daneben

1:50–2:40 Mo, 13.04.

SAT.1 Sender: SAT.1
Mo, 13.04.
2:40

Das Hundehotel

2:40–4:10 Mo, 13.04.

SAT.1 Sender: SAT.1
Mo, 13.04.
4:10
SAT.1 Sender: SAT.1
Mo, 13.04.
5:40

Auf Streife

5:40–6:25 Mo, 13.04.